Hvad må mormoner ikke?

Introduktion til mormonisme

Mormonisme er en religion, der blev grundlagt i 1830 af Joseph Smith i USA. Den officielle betegnelse for mormonerne er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Mormonismen er en kristen trosretning, der bygger på læren i Mormons Bog, som ifølge mormonerne blev åbenbaret for Joseph Smith af Gud.

Hvem er mormoner?

Mormoner er tilhængere af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De tror på, at de er en del af den sande kirke, der blev genoprettet ved åbenbaring fra Gud. Mormonerne er kendt for deres stærke fællesskab og deres tro på familien som en central enhed i tilværelsen.

Tro og lære i mormonismen

Mormonismen har en omfattende lære, der inkluderer troen på Gud, Jesus Kristus, Helligånden og genoprettelsen af evangeliet. De tror på, at Jesus Kristus er frelseren og at han døde for menneskers synder. De tror også på, at mennesket kan opnå frelse gennem tro, omvendelse, dåb og lydighed mod Guds bud.

Hvad mormoner ikke må gøre

Mormonerne har en række forbud mod visse handlinger og vaner, som de mener er i modstrid med deres tro og lære. Disse forbud er baseret på religiøse, sundhedsmæssige og moralske årsager.

Alkohol, tobak og narkotika

Mormonerne er kendt for deres afholdenhed fra alkohol, tobak og narkotika. De tror på, at kroppen er en hellig gave fra Gud, og at den skal holdes ren og sund. Derfor undgår de disse stoffer, da de mener, at de kan skade både fysisk og åndeligt.

Kaffe og te

Mormonerne undgår også at drikke kaffe og te. Dette forbud stammer fra en åbenbaring, hvor Joseph Smith blev instrueret i, at disse drikkevarer ikke bør indtages af mormonerne. De tror, at kaffe og te indeholder stoffer, der kan påvirke sindet og åndeligheden negativt.

Utroskab og seksualitet

Mormonerne tror på, at seksualitet kun bør udleves inden for ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Utroskab og seksuelle forhold uden for ægteskabet betragtes som syndige handlinger og er derfor forbudt for mormonerne.

Homoseksualitet

Mormonerne har traditionelt set haft en restriktiv holdning til homoseksualitet. De tror på, at ægteskabet kun bør være mellem en mand og en kvinde, og at seksuelle forhold mellem personer af samme køn er i modstrid med Guds vilje. Dog har der været en vis udvikling i mormonernes syn på homoseksualitet i de seneste år.

Abort

Mormonerne ser på abort som en alvorlig synd, medmindre det er nødvendigt for at redde moderens liv eller i tilfælde af voldtægt eller incest. De tror på, at livet begynder ved undfangelsen og at det er Gud, der har magten over liv og død.

Magi og spiritisme

Mormonerne undgår også at deltage i magi og spiritistiske aktiviteter. De tror på, at disse praksisser kan åbne døren til onde ånder og åndelige forførelser. Derfor opfordres mormonerne til at undgå enhver form for spiritisme og magi.

Urenhed og uhæderlighed

Mormonerne lægger stor vægt på renhed og ærlighed. De undgår derfor at deltage i uhæderlige handlinger, herunder utroskab, pornografi og andre former for umoralske aktiviteter. De tror på, at renhed og ærlighed er afgørende for at opretholde et nært forhold til Gud.

Vold og kriminalitet

Mormonerne er imod vold og kriminalitet i enhver form. De tror på, at alle mennesker er Guds børn og at de skal behandles med respekt og kærlighed. Derfor opfordres mormonerne til at leve et liv i fred og harmoni med deres medmennesker.

Grundene bag mormonernes forbud

De forbud, som mormonerne har, har forskellige årsager og formål. Disse omfatter religiøse, sundhedsmæssige og moralske grunde.

Religiøse årsager

Mormonerne tror på, at Gud har givet dem åbenbaringer og bud, som de skal følge. De ser de forbudte handlinger som en del af Guds vilje og en måde at vise deres lydighed og hengivenhed over for ham.

Sundhedsmæssige årsager

Mormonerne tror på, at kroppen er en hellig gave og at den skal passes og plejes. De undgår derfor stoffer og vaner, der kan skade kroppen og helbredet. Dette inkluderer alkohol, tobak, narkotika og visse drikkevarer som kaffe og te.

Moral og etik

Mormonerne har en stærk tro på moral og etik. De tror på, at visse handlinger og vaner er i modstrid med Guds bud og den rette moral. Derfor undgår de handlinger som utroskab, homoseksualitet og uhæderlighed, da de mener, at det er syndigt og forkert.

Konsekvenser ved at overtræde forbuddene

Hvis en mormon overtræder de forbud, der er fastsat af kirken, kan der være forskellige konsekvenser. Disse konsekvenser kan omfatte kirkelig disciplin, ødelagte relationer og åndelige konsekvenser.

Kirkelig disciplin

Hvis en mormon overtræder de forbud, der er fastsat af kirken, kan der blive iværksat en kirkelig disciplinærproces. Dette kan involvere møder med kirkeledere og muligvis ekskommunikation eller suspension fra kirken.

Ødelagte relationer

Overtrædelse af de forbud kan også have konsekvenser for relationerne til familie og venner. Mormonerne lægger stor vægt på fællesskab og familie, og hvis en person overtræder de forbud, kan det føre til brudte relationer og tab af støtte fra det nærmeste fællesskab.

Åndelige konsekvenser

Mormonerne tror på, at overtrædelse af de forbud kan have åndelige konsekvenser. De tror på, at synd kan adskille dem fra Gud og forhindre dem i at opnå frelse og evigt liv. Derfor er det vigtigt for dem at leve i overensstemmelse med deres tro og undgå syndige handlinger.

Opsummering

I denne artikel har vi undersøgt, hvad mormoner ikke må gøre. Vi har set på de forskellige forbud, som mormonerne har, herunder alkohol, tobak, narkotika, kaffe, te, utroskab, homoseksualitet, abort, magi, spiritisme, urenhed, uhæderlighed, vold og kriminalitet. Vi har også diskuteret de grundlæggende årsager til disse forbud, herunder religiøse, sundhedsmæssige og moralske årsager. Endelig har vi set på de potentielle konsekvenser ved at overtræde forbuddene, herunder kirkelig disciplin, ødelagte relationer og åndelige konsekvenser.

Kilder

1. Mormon.org – “Word of Wisdom”

2. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige – “Forbud”

3. Mormons Bog