Hvornår opstod islam?

Introduktion til islam

Islam er en af verdens største religioner med mere end 1,8 milliarder tilhængere over hele kloden. Det er også en af de hurtigst voksende religioner i verden. Men hvornår opstod islam, og hvad er dens historiske baggrund? I denne artikel vil vi udforske oprindelsen af islam og dets udvikling gennem historien.

Hvad er islam?

Islam er en monoteistisk religion, der tror på en enkelt Gud, Allah. Islam betyder “underkastelse” eller “hengivenhed” på arabisk, og dens tilhængere, der kaldes muslimer, stræber efter at leve i overensstemmelse med Guds vilje og følge de læresætninger, der er fastlagt i koranen.

Troslære og grundlæggende principper

Islam bygger på fem grundlæggende søjler, som er centrale for den muslimske tro:

  • Trosbekendelsen (shahada): En erklæring om troen på, at der kun er én Gud, Allah, og at Muhammed er Hans profet.
  • De rituelle bønner (salah): Muslimer skal udføre fem daglige bønner, der er fastsat til bestemte tidspunkter på dagen.
  • Den rituelle faste (sawm): I løbet af den hellige måned Ramadan skal muslimer afholde sig fra at spise og drikke fra solopgang til solnedgang.
  • Den rituelle gave (zakat): Muslimer skal give en vis procentdel af deres formue til de fattige og trængende.
  • Pilgrimsfærden til Mekka (hajj): Muslimer, der er i stand til det, skal foretage en pilgrimsrejse til Mekka mindst én gang i deres liv.

Udbredelse og betydning

Efter Muhammeds død spredte islam sig hurtigt gennem erobringer og handel. Den islamiske civilisation blomstrede og bidrog til store fremskridt inden for videnskab, kunst og filosofi. Islam har haft en dybtgående indflydelse på verdenshistorien og har formet kulturer og samfund over hele kloden.

Historisk baggrund

Forislamske arabisk kultur og religion

Før opståelsen af islam var den arabiske halvø beboet af forskellige stammer, der tilbad forskellige guddomme. Arabisk kultur var præget af tribalisme og polyteisme, hvor flere guder blev dyrket.

Profeten Muhammeds liv og virke

Islam blev grundlagt af profeten Muhammed, der blev født i Mekka i år 570 e.Kr. Muhammed modtog åbenbaringer fra Gud gennem ærkeenglen Gabriel og begyndte at prædike islam i Mekka. Han blev mødt med modstand fra de etablerede magter og blev tvunget til at flygte til byen Medina i år 622 e.Kr., en begivenhed kendt som hijra.

Den tidlige udbredelse af islam

Efter Muhammeds migration til Medina begyndte islam at vinde tilhængere og styrke. Muhammed og hans tilhængere erobrede senere Mekka og etablerede islam som den dominerende religion på den arabiske halvø. Islam spredte sig derefter gennem handel og erobringer til andre dele af verden, herunder Nordafrika, Spanien, Indien og Centralasien.

Oprindelsen af islam

Åbenbaringerne til Muhammed

Ifølge islamisk tro modtog Muhammed åbenbaringer fra Gud gennem ærkeenglen Gabriel over en periode på 23 år. Disse åbenbaringer blev senere nedskrevet og samlet i koranen, islams hellige bog.

Profetens mission og budskab

Muhammeds mission var at genoprette den oprindelige monoteistiske tro på én Gud og at lede menneskeheden på den rette vej. Han prædikede også vigtigheden af social retfærdighed, barmhjertighed og moral.

Indsamling og nedskrivning af koranen

Efter Muhammeds død blev koranen samlet og nedskrevet for at bevare åbenbaringerne. Koranen består af 114 kapitler, der er ordnet efter længde, og er anset som det ultimative ord fra Gud.

Æraen efter Muhammed

De fire retledede kaliffer

Efter Muhammeds død blev de fire retledede kaliffer, Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali, valgt som hans efterfølgere. De fire kaliffer spillede en vigtig rolle i at udbrede islam og etablere det første islamiske kalifat.

Udviklingen af islamisk lov og teologi

Efter kalifernes æra begyndte udviklingen af islamisk lov og teologi. Forskellige skoler inden for islamisk tænkning og jura opstod, og der opstod forskellige retninger inden for islam.

Opdelingen mellem sunni og shia

En af de mest markante opdelinger inden for islam er mellem sunni og shia. Opdelingen opstod som følge af uenigheder om, hvem der skulle være Muhammeds retmæssige efterfølger. Sunnier udgør den største del af den muslimske befolkning, mens shia-muslimer er koncentreret i Iran, Irak og Bahrain.

Islam i dag

Den islamiske verdens mangfoldighed

Islam er i dag udbredt over hele kloden og omfatter en bred vifte af kulturer og samfund. Den islamiske verden er mangfoldig og omfatter forskellige etniske grupper, sprog og praksis.

Store islamiske traditioner og skoler

Der er flere store traditioner og skoler inden for islam, herunder sunni, shia, sufisme og mange andre. Disse forskellige traditioner har forskellige tilgange til tro og praksis.

Islamisk fundamentalisme og ekstremisme

Desværre er islam også blevet forbundet med fundamentalisme og ekstremisme. Nogle grupper og individer misbruger islams lære til at retfærdiggøre vold og terrorisme. Det er vigtigt at skelne mellem den store muslimske befolkning, der praktiserer deres tro fredeligt, og de få ekstremistiske grupper, der misbruger religionen.

Sammenfatning

Islam opstod i det 7. århundrede e.Kr. i Arabien gennem profeten Muhammeds åbenbaringer. Islam har en rig historisk baggrund og har haft en dybtgående indflydelse på verdenshistorien. I dag er islam en af verdens største religioner og omfatter en bred vifte af traditioner og praksis.

Referencer

1. “Islam.” Encyclopædia Britannica. Hentet fra https://www.britannica.com/topic/Islam

2. “The Origins of Islam.” The Metropolitan Museum of Art. Hentet fra https://www.metmuseum.org/toah/hd/orig/hd_orig.htm

3. “The Quran.” BBC. Hentet fra https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/texts/quran.shtml