Interim: En grundig forklaring og informativ artikel

Hvad er et interim?

Et interim er en midlertidig position eller rolle, der bliver besat af en person uden for virksomheden eller organisationen. Det kan være en erfaren leder eller ekspert, der træder ind i en midlertidig stilling for at løse specifikke opgaver eller udfylde et midlertidigt behov.

Definition af interim

Interim kan defineres som en midlertidig eller overgangsperiode, hvor en person eller en gruppe af personer overtager en ledelsesrolle eller udfører specifikke opgaver i en virksomhed eller organisation.

Historisk baggrund

Brugen af interimsledere og midlertidige ansættelser har eksisteret i mange århundreder. I gamle civilisationer som det gamle Rom og det gamle Grækenland blev midlertidige embedsmænd og ledere ansat til at udfylde huller i magten eller til at håndtere specifikke opgaver.

Hvordan fungerer et interim?

Et interim fungerer ved at tilføre midlertidig ekspertise og erfaring til en virksomhed eller organisation. Interimslederen får ansvaret for at udføre specifikke opgaver eller lede en afdeling eller projekt i en defineret periode.

Formål med et interim

Formålet med et interim er at sikre, at virksomheden eller organisationen kan fortsætte med at fungere og opnå sine mål, selvom der er et midlertidigt behov for ledelse eller ekspertise. Et interim kan også være relevant i overgangsperioder, hvor der sker organisatoriske ændringer eller ansættelsesprocesser.

Interimslederens rolle

Interimslederen har ansvaret for at lede og koordinere de nødvendige aktiviteter i den midlertidige stilling. Dette kan omfatte at træffe strategiske beslutninger, håndtere medarbejdere, implementere forandringer og sikre, at virksomhedens mål bliver opfyldt.

Fordele ved at bruge et interim

Der er flere fordele ved at bruge et interim i en virksomhed eller organisation:

Øget fleksibilitet

Et interim giver virksomheden mulighed for at tilpasse sig midlertidige behov og ændringer i markedet uden at skulle foretage permanente ansættelser. Det giver også fleksibilitet i forhold til at tilpasse ressourcer og kompetencer efter behov.

Ekspertise og erfaring

En interimsleder er typisk en erfaren professionel med ekspertise inden for det pågældende område. Ved at bruge en interimsleder får virksomheden adgang til specialiseret viden og erfaring, som kan være afgørende for at løse specifikke opgaver eller udfordringer.

Overgangsperiode

Et interim kan være nyttigt i overgangsperioder, hvor der sker organisatoriske ændringer, f.eks. ved fusioner, opkøb eller ledelsesskift. Interimslederen kan hjælpe med at sikre en glidende overgang og opretholde kontinuitet i virksomhedens drift.

Udfordringer ved at bruge et interim

Selvom der er mange fordele ved at bruge et interim, er der også nogle udfordringer, der kan opstå:

Manglende kendskab til virksomhedens kultur

En interimsleder kommer ofte udefra og har derfor ikke det samme kendskab til virksomhedens kultur og arbejdsmetoder som en permanent medarbejder. Dette kan gøre det vanskeligere at integrere interimslederen og sikre en smidig samarbejdsproces.

Opstartstid

Det kan tage tid for en interimsleder at sætte sig ind i virksomhedens forretningsmodel, processer og udfordringer. Dette kan forsinke igangsættelsen af de nødvendige aktiviteter og resultater.

Integration med eksisterende medarbejdere

Interimslederen skal kunne arbejde effektivt med eksisterende medarbejdere og skabe en god teamdynamik. Dette kan være en udfordring, da interimslederen ikke har den samme historie og relationer som de permanente medarbejdere.

Hvornår kan et interim være relevant?

Et interim kan være relevant i forskellige situationer og behov:

Midlertidig lederskabsposition

Hvis en virksomhed har brug for midlertidig ledelse på grund af f.eks. sygdom, barsel eller opsigelse, kan et interim være en løsning for at sikre kontinuitet og stabilitet i ledelsen.

Projektbaserede opgaver

Hvis en virksomhed har behov for ekstra ressourcer til at håndtere specifikke projekter eller opgaver, kan et interim være en effektiv måde at få den nødvendige ekspertise og erfaring ind.

Organisationelle ændringer

Ved organisatoriske ændringer som f.eks. fusioner, opkøb eller restruktureringer kan et interim hjælpe med at sikre en glidende overgang og implementering af ændringerne.

Sådan ansætter du et interim

Hvis du overvejer at ansætte et interim, er her nogle trin, du kan følge:

Identificer behovet

Start med at identificere det specifikke behov, du har, og hvilke opgaver eller udfordringer der skal løses. Dette vil hjælpe dig med at finde den rette interimsleder med den relevante ekspertise.

Find en kvalificeret interimleder

Søg efter en kvalificeret interimsleder gennem netværk, anbefalinger eller rekrutteringsbureauer. Vær sikker på at evaluere deres erfaring, kompetencer og referencer for at sikre, at de passer til dine behov.

Aftal kontrakt og vilkår

Når du har fundet den rette interimsleder, skal du aftale kontrakt og vilkår for ansættelsen. Dette kan omfatte varighed, honorar, ansvarsområder og forventede resultater.

Eksempler på interimsopgaver

Der er mange forskellige typer af interimsopgaver, her er nogle eksempler:

Interim CEO

En interimsleder kan blive ansat som midlertidig administrerende direktør for at lede en virksomhed gennem en overgangsperiode eller i forbindelse med en ledelsesændring.

Interim projektleder

En interimsleder kan blive ansat til at lede et specifikt projekt og sikre, at projektets mål og tidsplan bliver opfyldt.

Interim HR-konsulent

En interimsleder med ekspertise inden for HR kan blive ansat til at håndtere specifikke HR-opgaver som f.eks. rekruttering, organisationsudvikling eller konflikthåndtering.

Opsummering

Et interim er en midlertidig position eller rolle, der bliver besat af en person uden for virksomheden eller organisationen. Det kan være en erfaren leder eller ekspert, der træder ind i en midlertidig stilling for at løse specifikke opgaver eller udfylde et midlertidigt behov. Der er mange fordele ved at bruge et interim, herunder øget fleksibilitet, ekspertise og erfaring samt mulighed for at håndtere overgangsperioder. Der er dog også udfordringer ved at bruge et interim, herunder manglende kendskab til virksomhedens kultur og opstartstid. Et interim kan være relevant i forskellige situationer, herunder midlertidig lederskabsposition, projektbaserede opgaver og organisatoriske ændringer. Hvis du overvejer at ansætte et interim, skal du identificere behovet, finde en kvalificeret interimsleder og aftale kontrakt og vilkår.

Fordele og ulemper ved at bruge et interim

Fordele:

 • Øget fleksibilitet
 • Ekspertise og erfaring
 • Overgangsperiode

Ulemper:

 • Manglende kendskab til virksomhedens kultur
 • Opstartstid
 • Integration med eksisterende medarbejdere

Relevante situationer for at ansætte et interim

 • Midlertidig lederskabsposition
 • Projektbaserede opgaver
 • Organisationelle ændringer

Processen for at ansætte et interim

 1. Identificer behovet
 2. Find en kvalificeret interimleder
 3. Aftal kontrakt og vilkår