Passiv form: En grundig forklaring og vejledning

Introduktion til passiv form

Passiv form er en grammatiske konstruktion, der bruges til at beskrive handlinger, hvor subjektet af sætningen modtager handlingen, i stedet for at udføre den. I denne artikel vil vi udforske passiv form i dansk sprog og undersøge dens opbygning, brug, fordele og ulemper samt sammenligne den med aktiv form.

Hvad er passiv form?

Passiv form er en grammatisk konstruktion, hvor subjektet af sætningen modtager handlingen, i stedet for at udføre den. Dette opnås ved at ændre verbets form og tilføje hjælpeverber og perfektum partikel. Passiv form bruges til at fokusere på handlingens modtager og er ofte nyttig, når afsenderen af handlingen er ukendt, uvigtig eller allerede kendt.

Hvorfor bruger vi passiv form?

Der er flere grunde til at bruge passiv form i dansk sprog:

 • At fokusere på handlingens modtager: Passiv form er nyttig, når vi ønsker at sætte fokus på den person eller det objekt, der modtager handlingen.
 • At skjule eller undgå at nævne afsenderen: I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at undgå at nævne afsenderen af handlingen, enten fordi det er ukendt, uvigtigt eller allerede kendt.
 • At skabe variation og variation i sætningsstruktur: Brugen af passiv form kan tilføje variation og variation til vores sætningsstruktur, hvilket gør vores skrift og tale mere interessant og varieret.

Opbygning af passiv form

Verbalsubstantiv + hjælpeverb + perfektum partikel

Passiv form dannes ved at ændre verbets form og tilføje hjælpeverber og perfektum partikel. Den generelle opbygning af passiv form er som følger:

 • Verbalsubstantiv: Det første element i passiv form er et verbalsubstantiv, som er en navneform af et verbum.
 • Hjælpeverb: Derefter følger et hjælpeverb, der varierer afhængigt af tid og modalitet.
 • Perfektum partikel: Endelig tilføjes en perfektum partikel, der også varierer afhængigt af tid og modalitet.

Eksempler på passiv form

Her er nogle eksempler på passiv form i forskellige tider og modaliteter:

 • Nutid: Bogen bliver læst af mig. / Bogen bliver læst.
 • Datid: Bogen blev læst af mig. / Bogen blev læst.
 • Fremtid: Bogen vil blive læst af mig. / Bogen vil blive læst.

Brug af passiv form

Passiv form i nutid

I nutid bruges passiv form til at beskrive handlinger, der finder sted i øjeblikket eller gentages regelmæssigt. Det kan også bruges til at udtrykke generelle sandheder eller vise, at handlingen udføres af en ukendt eller uvigtig afsender.

Passiv form i datid

I datid bruges passiv form til at beskrive handlinger, der fandt sted i fortiden. Det kan bruges til at beskrive en enkelt begivenhed eller gentagne handlinger i fortiden. Passiv form bruges også til at fokusere på handlingens modtager eller undgå at nævne afsenderen.

Passiv form i fremtid

I fremtid bruges passiv form til at beskrive handlinger, der vil finde sted i fremtiden. Det kan bruges til at udtrykke planer, forudsigelser eller intentioner. Passiv form bruges også til at fokusere på handlingens modtager eller undgå at nævne afsenderen.

Fordele og ulemper ved passiv form

Fordele ved passiv form

Der er flere fordele ved at bruge passiv form:

 • Fokus på handlingens modtager: Passiv form sætter fokus på den person eller det objekt, der modtager handlingen, hvilket kan være nyttigt i visse kontekster.
 • Undgå at nævne afsenderen: I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at undgå at nævne afsenderen af handlingen, enten fordi det er ukendt, uvigtigt eller allerede kendt.
 • Skabe variation i sætningsstruktur: Brugen af passiv form tilføjer variation og variation til vores sætningsstruktur, hvilket gør vores skrift og tale mere interessant og varieret.

Ulemper ved passiv form

Der er også nogle ulemper ved at bruge passiv form:

 • Manglende klarhed om afsenderen: Passiv form kan undertiden føre til manglende klarhed om, hvem der udfører handlingen, hvilket kan være forvirrende for læseren eller lytteren.
 • Passivitet og manglende energi: Passiv form kan give en passiv eller upersonlig tone til vores skrift eller tale, hvilket kan påvirke kommunikationens energi og indflydelse.
 • Forlænger sætninger: Passiv form har tendens til at forlænge sætninger, hvilket kan gøre vores skrift eller tale mere kompleks og mindre direkte.

Sammenligning af aktiv og passiv form

Forskelle mellem aktiv og passiv form

Der er flere forskelle mellem aktiv og passiv form:

 • Handlingens fokus: Aktiv form fokuserer på afsenderen af handlingen, mens passiv form fokuserer på modtageren af handlingen.
 • Sætningsstruktur: Aktiv form har en mere direkte og enkel sætningsstruktur, mens passiv form har en mere kompleks struktur med hjælpeverber og perfektum partikel.
 • Kommunikationens tone: Aktiv form har en mere aktiv og personlig tone, mens passiv form kan give en mere passiv eller upersonlig tone.

Hvornår bruger vi aktiv form i stedet for passiv form?

Aktiv form bruges normalt, når afsenderen af handlingen er kendt, vigtig eller ønskes at blive fremhævet. Det bruges også, når vi ønsker at udtrykke handlingen mere direkte og energisk.

Eksempler på passiv form i forskellige kontekster

Passiv form i akademisk skrivning

I akademisk skrivning bruges passiv form ofte til at opnå objektivitet og undgå at nævne forfatteren som afsender af handlingen. Det kan også bruges til at skabe en mere formel og autoritativ tone.

Passiv form i journalistik

I journalistik bruges passiv form til at rapportere begivenheder og handlinger uden at fokusere på specifikke personer eller afsendere. Det kan også bruges til at undgå at påvirke læserens eller lytterens opfattelse af begivenhederne.

Passiv form i daglig tale

I daglig tale bruges passiv form lejlighedsvis til at beskrive handlinger, hvor afsenderen er ukendt, uvigtig eller allerede kendt. Det kan også bruges til at undgå at nævne specifikke personer eller undgå ansvar.

Passiv form i andre sprog

Passiv form i engelsk

I engelsk sprog bruges passiv form på en lignende måde som i dansk sprog. Den dannes ved at ændre verbets form og tilføje hjælpeverber og perfektum partikel. Der er dog nogle forskelle i brugen og opbygningen af passiv form mellem de to sprog.

Passiv form i tysk

I tysk sprog bruges passiv form også til at beskrive handlinger, hvor subjektet modtager handlingen. Den dannes ved at ændre verbets form og tilføje hjælpeverber og perfektum partikel. Der er dog nogle forskelle i opbygningen af passiv form mellem tysk og dansk sprog.

Passiv form i fransk

I fransk sprog bruges passiv form også til at beskrive handlinger, hvor subjektet modtager handlingen. Den dannes ved at ændre verbets form og tilføje hjælpeverber og perfektum partikel. Der er dog nogle forskelle i brugen og opbygningen af passiv form mellem fransk og dansk sprog.

Øvelser og quizzer om passiv form

Øvelse 1: Omdan sætningerne til passiv form

Her er nogle sætninger, som du kan øve dig på at omdanne til passiv form:

 • Jeg læser bogen.
 • Han har skrevet brevet.
 • Vi vil besøge byen.

Øvelse 2: Identificer aktiv eller passiv form

Her er nogle sætninger, hvor du skal identificere, om de er i aktiv eller passiv form:

 • Bogen blev læst af mig.
 • Han spiser æblet.
 • De blev inviteret til festen.

Quiz: Test din viden om passiv form

Her er en quiz, hvor du kan teste din viden om passiv form:

 1. Hvad er passiv form?
 2. Hvilke hjælpeverber bruges i passiv form?
 3. Hvornår bruger vi passiv form i nutid?
 4. Hvad er en fordel ved at bruge passiv form?
 5. Hvad er en ulempe ved at bruge passiv form?

Afsluttende tanker om passiv form

Opsummering af passiv form

Passiv form er en grammatisk konstruktion, der bruges til at beskrive handlinger, hvor subjektet af sætningen modtager handlingen, i stedet for at udføre den. Det dannes ved at ændre verbets form og tilføje hjælpeverber og perfektum partikel. Passiv form bruges til at fokusere på handlingens modtager, undgå at nævne afsenderen og skabe variation i sætningsstruktur.

Anvendelse og betydning af passiv form

Passiv form bruges i forskellige kontekster, herunder akademisk skrivning, journalistik og daglig tale. Det har også ligheder og forskelle i brugen og opbygningen i andre sprog som engelsk, tysk og fransk. Det er vigtigt at forstå fordele og ulemper ved passiv form samt forskellene mellem aktiv og passiv form for at bruge dem korrekt og effektivt.