Skal der komma foran “at”?

Introduktion

Velkommen til denne artikel om brugen af komma foran “at” på dansk. I denne artikel vil vi udforske reglerne for korrekt brug af komma og undersøge, om der skal være et komma foran “at” i forskellige situationer. Vi vil også se på eksempler på både korrekt og forkert brug af komma foran “at”. Lad os dykke ned i emnet og få en bedre forståelse for denne grammatiske regel.

Hvad betyder “at”?

Definition af “at”

“At” er en konjunktion på dansk, der bruges til at introducere en indirekte sætning. Det kan oversættes til engelsk som “that”. “At” bruges til at forbinde hovedsætningen med en indlejret sætning og angiver ofte formålet, årsagen eller målet med handlingen i hovedsætningen.

Kommaregler i dansk

Hvad er komma?

Komma er et tegn, der bruges til at adskille sætningsdele og give læseren en pause eller markere en afgrænsning mellem forskellige dele af en sætning. Det bruges til at skabe klarhed og struktur i skriftlig kommunikation.

Hvorfor bruger vi komma?

Komma bruges til at skabe klarhed og præcision i en sætning. Det hjælper med at adskille forskellige sætningsdele og gør det lettere for læseren at forstå betydningen af sætningen. Ved at følge korrekte kommaregler kan vi undgå misforståelser og misfortolkninger.

Skal der komma foran “at”?

Generelle regler for komma

I dansk er der generelle regler for brugen af komma. Når det kommer til brugen af komma foran “at”, er der dog visse undtagelser og specielle tilfælde, som vi vil udforske senere i artiklen.

Generelt set er det ikke nødvendigt at bruge komma foran “at” i en sætning. “At” fungerer som en bindeform mellem hovedsætningen og indlejrede sætninger, og derfor er det normalt ikke nødvendigt at adskille dem med et komma.

Undtagelser og specielle tilfælde

Selvom der er generelle regler for brugen af komma, er der nogle undtagelser og specielle tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at bruge komma foran “at”. Her er nogle af disse tilfælde:

  • Når “at” indleder en indirekte spørgsmål: “Jeg spurgte, om det var rigtigt, at han kom for sent.”
  • Når “at” indleder en indirekte tale: “Han sagde, at han ville komme i morgen.”
  • Når “at” bruges som en del af en fast forbindelse eller et udtryk: “Han er sikker på, at det vil lykkes.”

Eksempler på korrekt brug af komma foran “at”

Eksempel 1: …

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke altid skal være et komma foran “at”. Lad os se på nogle eksempler på korrekt brug af komma foran “at”:

“Jeg håber, at du kommer til festen i morgen.”

I dette eksempel bruges kommaet til at adskille hovedsætningen “Jeg håber” fra den indlejrede sætning “du kommer til festen i morgen”.

Eksempel 2: …

“Hun sagde, at hun ville hjælpe mig med opgaven.”

I dette eksempel bruges kommaet til at adskille hovedsætningen “Hun sagde” fra den indlejrede sætning “hun ville hjælpe mig med opgaven”.

Eksempler på forkert brug af komma foran “at”

Eksempel 1: …

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der ikke altid skal være et komma foran “at”. Her er nogle eksempler på forkert brug af komma foran “at”:

“Han sagde, at, han ville komme senere.”

I dette eksempel er kommaet placeret forkert, da det ikke er nødvendigt at adskille “at” fra resten af sætningen.

Eksempel 2: …

“Vi besluttede, at, det var bedst at vente.”

I dette eksempel er kommaet igen placeret forkert, da det ikke er nødvendigt at adskille “at” fra resten af sætningen.

Opsummering

Korrekt brug af komma foran “at”

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at bruge komma foran “at” i en sætning. “At” fungerer som en bindeform mellem hovedsætningen og indlejrede sætninger. Der er dog undtagelser og specielle tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at bruge komma foran “at”, såsom indirekte spørgsmål, indirekte tale og faste udtryk.

Yderligere ressourcer

Links til andre relevante artikler om kommaregler

Hvis du vil lære mere om kommaregler og korrekt brug af komma, kan du finde flere nyttige ressourcer her: